• slider
  • slider

Các chương trình học bổng khi du học Pháp

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho những bạn có ý định du học Pháp về thông tin các loại học bổng mà bạn có thể nhận được
Nổi tiếng với hệ thống giáo dục cũng như nền văn hóa đặc sắc, du học Pháp ngày càng được các sinh viên quốc tế lựa chọn. Đặc biệt, chính phủ pháp tài trợ phần lớn chi phí học tập khi sinh viên theo học tại các trường công lập đồng thời cung cấp nhiều cơ hội học bổng cho du học sinh. Hãy cùng bài viết này tổng hợp học bổng du học Pháp nhằm giúp bạn có lộ trình du học hợp lý và siêu tiết kiệm.

Học bổng trong khuôn khổ hợp tác quốc tế

Gần 80% học bổng của chính phủ Pháp được cung cấp trong khuôn khổ hợp tác. Các loại học bổng này dành cho những sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp đại học thuộc những chuyên ngành khác nhau muốn tiếp tục theo học nâng cao trình độ ở Pháp.
 

>> Xem thêm: Học tiếng Pháp qua bài hát


Một số loại học bổng chủ yếu ở hình thức này là : học bổng hợp tác vùng (Vùng Ile–de-France, vùng Poitou-Charentes), học bổng Evariste Galois,  học bổng của các cơ quan, tổ chức chuyên ngành: Petro Vietnam, Vietnam Airlines….


 

học bổng du học Pháp
Du học Pháp với nhiều chương trình học bổng

Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài có thành tích cao

Hiện tại có rất nhiều chương trình học bổng như Major, Eiffel, Charcot ( dành riêng cho sinh viên ngành y)… cho phép các cơ sở đào tạo tại Pháp tiếp nhận những sinh viên du học Pháp có thành tích xuất sắc trong học tập.

Học bổng của cơ quan đại học Pháp ngữ(AUF – Agence Universitaire de la francophonie) 

Cơ quan đại học Pháp ngữ tại Việt Nam cấp học bổng thực tập và đào tạo sau đại học cho giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu thuộc nhiều trường đại học.

Chương trình học bổng Việt Nam(Đề án 322) 


Đây là chương trình đào tạo cán bộ trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, Đại học tại nước ngoài hoặc phối hợp với nước ngoài. Những người đang làm nghiên cứu sinh trong nước và thuộc các đối tượng nêu trên, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, được người hướng dẫn và cơ sở đào tạo đồng ý, có thể dự tuyển đi thực tập khoa học hoặc đăng ký làm nghiên cứu sinh trong các đề án đào tạo Tiến sĩ phối hợp do cơ sở đào tạo xây dựng.

Học bổng của bộ giáo dục, bộ đào tạo và nghiên cứu Pháp


Học bổng của Bộ giáo dục Pháp: Dựa trên tiêu chí quốc tịch và tư cách cá nhân, sinh viên nước ngoài du học tại Pháp có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ Bộ giáo dục Pháp. Một số loại học bổng được biết tới là học bổng dựa trên các tiêu chí xã hội (BCU), học bổng trợ cấp nghiên cứu.

>> Xem thêm: http://duhocphap.com.vn/n25/Hoc-bong-Chinh-phu-Viet-Nam-theo-De-an-911.html

Học bổng CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) 

Các sinh viên trẻ đã có bằng Kỹ sư (Diplôme d’école d’ingénieur) hoặc bằng Thạc sĩ (Master) có thể thực hiện luận án Tiến sĩ tại một doanh nghiệp cụ thể nào đó trên cơ sở phối hợp với một cơ sở giáo dục – đào tạo ngoài doanh nghiệp. Đề tại tiến sĩ phải liên quan tới một chương trình nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp.

Học bổng trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa các cơ sở đào tạo tại châu Âu

Học bổng Erasmus Mundus: Sinh viên đã tốt nghiệp đại học sẽ theo học các chương trình đào tạo Thạc sĩ chất lượng cao tại ít nhất hai trong số tối thiểu ba trường đại học đã kí thỏa thuận hợp tác với nhau ở châu Âu. Đây là một học bổng khá cao và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với chương trình học cùng các nền văn hóa đa dạng.

Học bổng Socrate/Eramus et Leonardo: Dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học ở Pháp thực hiện một khóa học ngắn ngày hoặc khóa thực tập tại các nước thuộc cộng đồng Châu Âu.


 

học bổng du học Pháp
Sinh viên nhận học bổng du học Pháp

Học bổng của một số tổ chức quốc tế phi chính phủ 

>> Xem thêm: http://tiengphap.edu.vn/details/du-hoc-phap-voi-ucw.html

Một số tổ chức phi chính phủ dành những hình thức riêng cấp học bổng cho sinh viên du học Pháp. Dưới đây là một số cuốn hướng dẫn về các loại học bổng cũng như các thủ tục phải làm được biên soạn và xuất bản bởi chính các tổ chức này.

Các loại học bổng khác

Ngoài những loại học bổng trên, sinh viên còn có thể hưởng các học bổng do các bộ ngành khác thuộc chính phủ Pháp, các doanh nghiệp, các trường đại học hay các trung tâm, viện nghiên cứu phối hợp cấp hoặc cấp riêng. Tuy nhiên số lượng học bổng này không nhiều và thông thường là cấp cho sinh viên khối ngành tự nhiên với đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng và chất lượng cao.

Học tiếng Pháp